Sipapuni...

Bir büyüğüm olan Debra Roberts yaşlı bir Hopi bilgesi olan Thomas Banyacya ile 1990’ların ortalarında tanışmış. Thomas, kabilesinin büyükleri tarafından, 4. Dünya’dan 5. Dünya’ya geçişle ilgili bir Hopi kehanetini paylaşmakla görevlendirilmiş. Geleneksel olarak Hopiler, 4.Dünya’da kadınların evin kalbinden yani ailelerin bir araya geldiği ve beslendiği “sofra”dan sorumlu olduğuna inanırlar. 5.Dünya’da ise “sofra” yeryüzüdür, yani kadın tüm yeryüzünden sorumludur.

Biz şimdi 5.Dünya’dayız. Öyle zamanlar ki bunlar kaos ve çöküş ile yeni doğan düzen ve yaratılış yanyana, içiçe. Dönüşüm öyle hızlı ki tutunacak hiç bir şey yok, yeryüzünün kendisinden başka. Debra’nın deyişiyle “Biz, bu zamanlar için doğmuş kadınlarız”. Toprak Ana ve hayat bizi çağırıyor! Bu çağrı çok güçlü, bizi hücrelerimizden ve kemiklerimizden, rüyalarımızda ve vizyonlarımızda yakalıyor, bırakmıyor, ve her gün daha da güçleniyor.

Sipapuni, “oluşma, belirme, doğma yeri” anlamına gelen bir Hopi kelimesi. Yerli Amerikalıların tapınakları “kiva”larda, yerin altında bulunan ve başka dünyalara açıldığına inanılan küçük bir delik. Sipapuni, aynı zamanda zamanın ve mekanın ötesinde, boyutlararası seyahate açılan bir kapı, zamansız mekansız arketipik bir doğum/ölüm (dönüşüm)/yeniden doğum alanı, yani bir çeşit doğum kanalı. Bu doğum kanalından geçip cesur yeni 'dünya'ya doğmak için çıkılacak gizemli bir yolculuk...

Parmesan Cheese (1).png

Sipapuni ile 13 kadın kendi şifamızı, armağanlarımızı ve şifa kadınlar olarak dünyaya nasıl hizmet edebileceğimizi araştıracağımız ve keşfedeceğimiz 9 aylık bir yolculuğa çıkacağız. Sipapuni, kendi yolculuklarında cesaret ve kararlılıkla ilerlemek ve 5.Dünya’da yeryüzünün sorumluluğunu almak isteyen kadınlara bir davet: “oluşma yeri”nde duracağımız, dinleyeceğimiz, hayal edeceğimiz, dönüşeceğimiz ve yaratacağımız bir yolculuk...

ouroboros.jpg

İstedim ki, SİPAPUNİ, daha uzun soluklu, katılan kişinin istediği ve/veya ihtiyaç duyduğu ölçüde derinleşebileceği, kendi içsel araştırmasını yaparken çemberin bilgeliğinden ve benim deneyimlerimden destek alabileceği, belli oğrenme ve yaratım niyetleriyle girebileceği bir süreç olsun. Dışardan, bir oğreti ya da otoriteden değil de, içerden, içerdeki müthiş kaynaktan ve birbirimizden oğrenebileceğimiz, keşfedeceğimiz, yaratacağımız bir alan olsun. 

Bu yolculuk senin için mi?

 

> Yaşamında bir eşikte olup yeniye doğru adım atmak içim heyacan duyuyorsan, 
< Hayata geçirmek istediğin bir proje, fikir, hayal, niyetin var ve bu yaratımın için destek ve dayanışmaya ihtiyaç duyuyorsan, 
> Armağanın ve yaşama nasıl hizmet edebileceğin ile ilgili hiç bir fikrin yoksa ve onu keşfetmek için yanıp tutuşuyorsan,
< Öğretilmiş ve dayatılmış kalıpların ötesinde kendi öz benliğindeki bilgelik ve yaratıcı güçle ve ruhunun rehberlığiyle tanışmaya ve bu yolda yürüyemeye hazırsan,
> Derin dinleme, şahitlik, yürekten iletişim ve alan tutma becerilerini edinmek istiyorsan, 
< Bir çemberin/topluluğun/kabilenin şifalandırıcı gücünü deneyimlemek istiyorsan,
> Çember adabını ve kolaylaştırıcılığını öğrenmek istiyorsan,
< Kızkardeşlik ruhunu ve kadim dişi bilgelikleri hatırlamak ve başka kadınları güçlendirmek ve özgürleştirmek konusunda hizmet vermek istiyorsan, 
> Armağanlarını keşfetme ve bütün insan olma yolunda karanlık tarafınla ve yaralarınla yüzleşmek ve kendi yaşamın için sorumluluk almaya hazırsan,
bu yolculuk senin için.

SİPAPUNİ, bir terapi, kişisel gelişim programı ya da sertifikalı bir mesleki eğitim değidir. 


METOD & RİTİM & İÇERİK

black1.jpg

Yeryüzünün rehberliğinde, güneş ve ay döngülerini takip edeceğimiz yolculukta 4 inzivada biraraya gelip araştırmamızı ve keşiflerimizi derinleştireceğiz. İnzivalar arasındaki zamanlarda günlük, haftalık ve aylık pratiklerimizle yolculu[umuzu sürdürüyor olacağız:

> Haftalık üçlü dayanışma grubu
< Günlük sabah pratiği - meditasyon, sabah sayfaları (günlük tutmak), ritüel
> Ay döngümüzün takibi (menstruasyon) 
< Yeni ay & dolunay ritüelleri
> Haftalık yeryüzü meditasyonu
< Ayda bir sanal grup çemberi
Ayda bir Filiz Telek ile birebir derin dinleme & şahitlik oturumu
< Ayda bir 'Bilge Kadın Öğretileri'  (Yaşamları ve çalışmalarıyla kitlelere ilham olmuş kadınlarlardan hikayeler ve nasihatler - canlı yayın)
> Rüya günceleri
< Kendi Sipapuni sunağımızı yaratmak
> Bireysel ve kolektif yaşama hizmet yaratımlarını hayata geçirmek
< Ve zihin, beden, kalp, rahim ve ellerimizi aktive eden daha başka sürprizler, keyifli keşifler ve maceralar

İnzivalarda ve programın diğer aşamalarında çember (way of council), hareket ve dans, ses, yazı, sezgisel resim, vizyon  haritası, şiir, hikaye, seremoni, yas ritüeli, meditasyon gibi pratiklerle çalışacağız. Bu programda ‘öğretilen’ hiç bir şey yok; öte yandan eşzamanlılık, yaratıcılık ve rehberlerimizin desteğiyle birbirimizden ve süreçten sürekli öğreniyor, yeni şeyler keşfediyor ve kadınlara ait kadim bilgelikleri hatırlıyor olacağız. Kızkardeşlerimizin şahitliğindeki güvenli alanda armağanlarımızı birbirimize sunarak güçleneceğiz. Ayrıca her katılımcı kendine belirlediği bir niyeti gerçekleştirme, bir projeyi hayata geçirme, özden bir yaratıma kanal olmak üzere çalışma fırsatı bulacak. 

prayer

Bu bir eğitim değil, bir keşif yolculuğu olduğu için, içerik, katılımcıların ihtiyaç, niyet ve insiyatifleriyle ve yaşamın akışta bize getirdikleriyle şekillenecek olsa da, bu sürecin içinden geçerken değinilmesi kaçınılmaz konularımız var:

< Yeryüzü ile iletişim, derin ekoloji
> Rahim bilgeliği
< Gölgelerle ve karanlık tarafımızla çalışma
> Topluluk bilgeliği, dayanışma, armağan kültürü 
< Can'dan, öz'den gelen yaratıcılık, hizmet çağrımız ve armağanlarımızın keşfi
> Beden farkındalığı, bilgeliği
< Kutsal feminen ve kadın kökenimiz

Son olarak şu notu düşmekte fayda var: Bu süreç, olmayanı zorla oldurmaya çalışma ve yaşamımıza stratejik yön vermeyle ilgili değil. Meşe palamudunun içinde kocaman bir ağaç gizlidir ya hani, işte bu yolculuk da içimizde, ruhumuzda gizli cevherleri, potansiyeli ve yaratıcı gücü, tohumu besleyecek doğru koşulları sağlayarak açığa çıkarmak üzerine...


MODÜLLER:

labyrinth.jpeg

Şimdi çemberde oturma zamanı. Davulları çalma zamanı. Dua etme zamanı. Sessiz olma ve dinleme zamanı. Sesimizi yükseltme zamanı. Atalarımızı ve büyüklerimizi onurlandırma zamanı. Ateşin etrafında dans etme zamanı. Kim olduğumuzu hatırlama zamanı. Geleceği davet etme zamanı.

Açılış inzivası – 21-24 Haziran 2018, Yaz gündönümü 
Çağrı - Labirente giriş 
Ve yolculuk başlar...Bilinmeyene adım atış, zaman ve alanda yerimizi belirlemek, niyetlerimizi tüm netliğimiz ya da kafa karışıklığımızla kucaklamak, yolculuğumuz için ihtiyaç ve destek haritamızı çıkarmak, yol için rehberlerimizi tayin etmek,  beraber yolculuk edeceğimiz topluluğumuzu oluşturmak...

2. inziva - 20-23 Eylül 2018, Sonbahar Ekinoksu
Seyrüsefer - Labirentte kaybolmak
Artık yoldayız ve yol tahminlerimizin ötesinde karmaşık...Şimdi derinden dinlemenin, işaretleri okumanın, dişi sezgilerimizle bilinmeyen içerisinde yol almanın zamanı. Beden ve özellikle rahim bilgeliğinin rehberliğinde yol haritamızı yeniden gözden geçiriyoruz ve aslinda büyük gizemde kaybolmanın o kadar da kötü bir şey olmadığını keşfediyoruz. 

3. inziva - 20-23 Aralık 2018, Kış Gündönümü
Teslimiyet - Labirentin merkezi
Yolculuğun en kilit noktası. Labirentin merkezindeyiz şimdi, yani kutsal ananın rahminde. Burası, bu ana kadar bildiğimizi ve sahip olduğumuzu sandığımız ve tutunduğumuz herşeyi bıraktığımız yer...her daim bakmaktan çekindiğimiz, yüzleşmekten kaçındığımız yerlerimize nihayet kucak açacağımız durak...yasların, öfkenin derinlerindeki sevgiyi yaşam enerjisi olarak katık edeceğimiz ve nihayet kendimizi bilinmeyenin ve gizemin ilhamına ve rehberliğine açacağımız eşik.

4. inziva - 21-24 Mart 2019, İlkbahar gündönümü
Yeniden doğum - Labirentten çıkış
Karanlığın bereketli rahminde ektiğimiz tohumların filizlendiği, vahşi ruhumuza doğum yaptığımız, Sipapuni'den bir sonraki dünyaya günışığına çıktığımız yerdeyiz artık. 9 aylık yolculuğun hazinelerini hasat ettiğimiz, yeni hikayemizi - dünyaya aidiyetimiz, yaşama hizmetimiz ve anlam duygumuz -  kucakladığımız, ve şair Mary Oliver'ın bu programa da ilham olan 'Yolculuk' şiirinde dediği "ve yeni bir ses vardı, yavaş yavaş kendinin olduğunu farkettiğin, sana eşlik eden" - şifa kadınlar olarak kendi sesimizi bulduğumuz ve kendi şarkımızı hayata armağan ettiğimiz kutlama ve şükran anı. 


Katılım 12 kişiyle sınırlıdır. Katılım koşulları ve başvuru süreciyle ilgili bilgi almak için filizatbaraka@gmail.com


YOLCULUK

“Bir gün, sonunda,
ne yapmak zorunda olduğunu biliyordun,
ve başladın,
çevrendeki sesler
kötü tavsiyelerini bağımaya devam etseler de –bütün ev sarsılmaya başlasa ve
o eski mücadelenin ayaklarına dolandığını hissetsen de.
Her ses “Benim hayatımı tamir et” diye haykırıyordu.
Ama durmadın.
Ne yapman gerektiğini biliyordun,
Rüzgar sert parmaklarıyla temellerini sarssa da,
ve onların hüzünleri çok berbat olsa da.
Zaten fazlasıyla geç olmuştu,
vahşi bir geceydi,
ve yol düşmüş dallar ve taşlarla kaplıydı.
Ama yavaş yavaş,
onların seslerini geride bıraktıkça,
yıldızlar parlamaya başladı
bulut örtülerinin arasından,
ve yeni bir ses vardı
sana eşlik eden,
yavaş yavaş kendinin olduğunu farkettiğin,
dünyanın derinliklerine adım adım yürürken,
yapabileceğin tek şeyi yapmaya kararlı şekilde-
kurtarabileceğin tek hayatı kurtarmaya kararlı bir şekilde.”

Mary Oliver

art by caroline maniere   carolinemaniere.com

art by caroline maniere
carolinemaniere.com